top of page

dr n. hum. Maja Urzędowska

Home

/

Zespół

Maja Urzędowska

Optometrysta, ortoptysta, tyflopedagog, terapeuta zaburzeń SI

dr n. hum. Maja Urzędowska

Jestem optometrystą (N020710), ortoptystą (0518059), tyflopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych zdobyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuując pracę przez 11 lat w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta, pracownika naukowo-dydaktycznego, Kierownika Studiów Podyplomowych z „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” oraz jako wice Dyrektor Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii na tut. Uczelni.


Moje serce wypełniała jednak potrzeba bezpośredniego kontaktu z pacjentem, szczególnie tym „małym”. Po 11 latach pracy jako terapeuta i koordynator zespołu wczesnego wspomagania SOSW dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Pedagog/terapeuta w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, podjęłam decyzję o poszerzeniu swoich kompetencji i doświadczeń, ale już na stanowisku ortoptysty i optometrysty.


Zrealizowałam liczne staże w: Centrum Dobrego Widzenia “Orto-Optica”, Specjalistyczny Gabinet Ortoptyczno – Optometryczny w Krakowie u mgr Ewy Witowskiej-Jeleń; „Okulus” Krakowskie Centrum Okulistyczne, Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia Halina Bryg, Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży ul. Wielicka 25, Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując na stanowisku “Ortoptystka/Optometrysta” w ZIKO Optyk i Centrum Medyczne Pod Fortem.


    Obecnie jestem związana z cudownymi specjalistami: dr n. med. Anną Naporą-Krawiec i Zespołem OPTIMA Medical Group, gdzie realizuję złożone badania/diagnozy i korekcje/terapie.


Moje ukończone kursy i szkolenia (wybrane):

 • w zakresie optometrii klinicznej i behawioralnej (Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych, Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki)

 • dobór soczewek specjalistycznych Swisslens, hybrydowych SynergEyes

 • z zakresu metod kontroli krótkowzroczności

 • z zakresu badań elektrofizjologicznych (ERG, VEP)

 • Wykorzystania obrotowej kamery Scheimpfluga (Pentacam) w praktyce klinicznej

 • USG i diagnostyka Zespołu Suchego Oka najnowsze wytyczne na podstawie raportu TFOS DEWS II 2017

 • Badanie SOCT w codziennej praktyce optometryczne

 • Dobór korekcji pryzmatycznej w zezie” u mgr Ewy Witowskiej-Jeleń, Centrum Dobrego Widzenia “Orto-Optica” w Krakowie

 • Ortoptyka pediatryczna” u mgr Ewy Witowskiej-Jeleń, Centrum Dobrego Widzenia “Orto-Optica” w Krakowie

 • Pomiar forii i tropii” u mgr Ewy Witowskiej-Jeleń, Centrum Dobrego Widzenia “Orto-Optica” w Krakowie

 • w ramach Akademii Bausch+Lomb z zakresu: soczewek multifokalnych i terapeutycznych

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji”, Centrum Dobrego Widzenia “Orto-Optica” w Krakowie

 • EEG Biofeedback. Teoria i praktyka w paradygmacie neuroterapii w oparciu o dowody naukowe evidence based practice

 • szkolenia dokształcające z zakresu Diagnozy i terapii zaburzeń integracji  sensorycznej, Z. Przyrowski, E. Grzybowska

 • warsztaty „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabo widzącego z dodatkowymi ograniczeniami” Instytut Perkinsa w Bostonie (USA) i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Bydgoszczy


Prowadzę:

 • diagnozę i terapię ortoptyczną i optometryczną dzieci w zakresie:

 • zaburzeń obuocznego widzenia,

 • trudności szkolnych (w aspekcie wzrokowym),

 • zaburzeń integracji sensorycznej (w aspekcie wzrokowym)

 • niedowidzenie /  słabowidzenia

 • diagnozę i terapię ortoptyczną i optometryczną dla dorosłych:

 • z zaburzeniami obuocznego widzenia,

 • zaburzeniami akomodacyjno-konwergencyjnymi

 • pacjentów neurologicznych

 • z „dyskomfortem” wzrokowym

Maja Urzędowska

Wykształcenie, dyplomy, certyfikaty

Poniżej znajdą Państwo pliki potwierdzające moje wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie

Kontaktologia

Szkolenie Dobór Technicznych Soczewek Kontaktowych, Akademia Bausch+Lomb, Katowice 29-30.09.2018

Optometria

Certyfikat postępowanie w krótkowzroczności - Soczewki MiYOSMART HOYA

Konferencja naukowa

Konferencja Optometria, Kraków 5-7.04.2019

Konferencja naukowa

Sympozjum Naukowe Acuvue Health Advisor, Warszawa 01-02.04.2017

Kontaktologia

Warsztaty miękkie soczewki kontaktowe w stożku rogówki, Optometria Kraków 5-7.04.2019

Konferencje naukowe

Forum Dziecięcej Okulistyki i Strabologii, Warszawa 8-9.09.2023

Konferencje naukowe

Konferencja Optometria Kliniczna, Katowice 15-16.06.2019

Konferencja naukowa

Konferencja SpójrzMy Dziecku w Oczy, Gdynia 3-4.06.2023

Optometria

Warsztaty Badanie topografii rogówki, Optometria Kraków 5-7.04.2019

Konferencje naukowe

Konferencja Kontaktologia Pediatryczna, Kraków 29.10.2022

Konferencja naukowa

Konferencja Optometria, Kraków 19-21.05.2023

Kontaktologia

Certyfikat miękkie soczewki kontaktowe do kontroli krótkowzroczności Relax SwissLens, PSSK

Kontaktologia

Szkolenie Nowe produkty Johnson_Johnson, Kraków 27.04.2022

ZESPÓŁ OPTIMA MEDICAL GROUP

Poznaj innych specjalitów

Umów się na wizytę do specjalisty online

dr n. med. Anna Napora-Krawiec

Okulista, okulista dziecięcy, lekarz medycyny estetycznej

lek. Katarzyna Samołyk

Okulista, okulista dziecięcy

lek. Katarzyna Kozicka

Okulista, okulista dziecięcy

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska

Dermatolog

mgr Konrad Abramczuk

Optometrysta

lic. Kamila Wszołek

Kosmetolog

dr n. hum. Maja Urzędowska

Optometrysta, ortoptysta, tyflopedagog, terapeuta zaburzeń SI

mgr Krystyna Lubecka - Fraszczyńska

Optometrysta, ortoptysta

lek. Agnieszka Wójtowicz

Okulista, okulista dziecięcy

lek. Magdalena Turczynowska

Okulista, okulista dziecięcy

lek. Anna Wolnik

Okulista, okulista dziecięcy

lek. Dawid Kulec

Okulista, okulista dziecięcy

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci!

REJESTRACJA TELEFONICZNA  +48 537 800 807
bottom of page